Anh em Tân Khang Gia trải nghiệm tại Cambodia

Cập nhật: 28/12/2016
Lượt xem: 810

Trung tuần của tháng 11/2016,  công ty Tân Khang Gia đã tổ chức chuyến đi tham quan trao dồi kiến thức tại Cambodia.