Chợ – TTTM Cambodia

Cập nhật: 06/08/2016
Lượt xem: 2332

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG:

thi-cong-cho-cambodia-4 thi-cong-cho-cambodia-6

thi-cong-cho-cam (1) thi-cong-cho-cam (2) thi-cong-cho-cam (3) thi-cong-cho-cam (4)