Thiết kế tịnh xá Ngọc Xuân

Cập nhật: 15/01/2016
Lượt xem: 1670

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG:

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-3

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-4

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-7

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-8