Thiết kế tịnh xá Ngọc Xuân

Cập nhật: 15/01/2016
Lượt xem: 2479

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG:

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-3

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-4

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-7

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-8

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐANG HOÀN THIỆN:

thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-1 thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-2 thi-cong-tinh-xa-ngoc-xuan-3