Thông báo sử dụng số điện thoại Hotline mới

Cập nhật: 19/03/2021
Lượt xem: 667

Từ ngày 15/03/2021 Công ty Tân Khang Gia chính thức sử dụng số điện thoại 1900 099 915 làm số Hotline của công ty.  Quý khách khi cần liên hệ đến các bộ phận của công ty vui lòng liên hệ qua số hotline.

Xin chân thành cảm ơn.

hotline-new